De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Ontsluiting Limburgs Cultureel Erfgoed

Sinds de oprichting van het PCCE, in 1968 onder de naam Provinciale Dienst Kunstpatrimonium, verzamelt het PCCE stelselmatig interessant informatie- en documentatiemateriaal over het Limburgs cultureel erfgoed.

Deze info is verwerkt in het zogenaamd "levend archief" en wordt nog steeds dagelijks aangevuld met historische, kunsthistorische, geschiedkundige als architecturale informatie.

Alle aspecten van het Limburgs cultureel erfgoed worden fotografisch in kaart gebracht in de vorm van foto's, dia's en de laatste jaren door digitale opnames. Ruw geschat bestaat deze documentatiebank uit ongeveer 50.000 dia's, 30.000 foto's en een 300-tal plannen/tekeningen.

De handbibliotheek, als ondersteuning van de dagelijkse werking, bestaat uit een aantal standaardwerken en vaktijdschriften. Ook deze wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe werken.

Naar een hedendaagse ontsluiting

De verdere uitbouw van het documentatiecentrum zal op drie manieren gebeuren.

  1. Alle unieke dossierstukken worden gedigitaliseerd. De pdf-bestanden hiervan zullen via Erfgoedplus.be raadpleegbaar zijn.
  2. Alle niet-digitale beeldmateriaal wordt ook gedigitaliseerd via scanning. De digitale versies zullen ook via Erfgoedplus.be ontsloten worden.
  3. Hoewel de digitale beeldbank op dit ogenblik meer dan 125.000 opnamen telt, stelden wij vast dat het Limburgs waardevol onroerend erfgoed slechts gedeeltelijk vertegenwoordigd is met recent beeldmateriaal. De komende jaren zullen we hiervoor een ernstige inhaalbeweging op touw zetten en de beeldbank aanvullen.

HIPLimburg

Een zeer uitgebreide erfgoedbibliotheek is uitgebouwd in de Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt, meer bepaald in het HIPLimburg (Historisch Informatiepunt Limburg).

Nuttige links: