De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • Leven
 • Klimaat
 • Aanvraag van VEOLIA NV tot ontwikkeling van een warmtenet omgeving Provinciehuis Hasselt

Aanvraag van VEOLIA NV tot ontwikkeling van een warmtenet omgeving Provinciehuis Hasselt

maandag, 25 september 2023

Veolia NV onderzocht de mogelijkheden van een warmtenet tussen het Provinciehuis in Limburg, Cegeka NV en Kinepolis Hasselt, in geval van een positieve detailstudies willen ze dit verder ontwikkelen en uitbaten.

Het warmtenet kan volledig op privaat domein worden aangelegd, zonder het openbaar domein te belasten. Wel zijn domeintoelatingen en bijkomende overeenkomsten nodig. Alvorens die stappen te zetten, wil de provincie Limburg andere mogelijke marktspelers op de hoogte brengen van dit aanbod van Veolia om zo de vrije marktwerking en principes van goed bestuur te respecteren.

Hieronder een situatieschets met een voorlopige inkleuring van het warmtenet zoals voorgesteld door Veolia.

V.l.n.r.: Provinciehuis, Cegeka NV, Kinepolis Hasselt

Partijen die geïnteresseerd zijn om een concurrerend aanbod te doen, moeten rekening houden met volgende zaken.

 • Het door Veolia voorgestelde warmtenet zou groene warmte kunnen leveren aan de 3 betrokken partijen. Daarmee sluit hun voorstel aan bij de klimaatdoelstellingen van de provincie Limburg en de wensen van de andere betrokken partijen. Dit element is essentieel in de beoordeling van andere voorstellen.
 • Veolia zou een deel van de warmte onttrekken aan de installaties van Cegeka NV tegen betaling van een niet nader bepaalde vergoeding. Het Provinciehuis en Kinepolis Hasselt zouden netto afnemer van warmte (en eventueel koeling) zijn, waarbij de warmtebehoefte van het Provinciehuis veruit het grootst is. Deze warmtebehoefte zal zeker de eerste vijf jaar vrij constant blijven omdat er in die periode geen significante verbeteringen aan de gebouwschil mogelijk zijn.
 • Het door Veolia voorgestelde tracé heeft geen gekende noemenswaardige hindernissen, behalve aan het meest westelijke van de twee centraal gelegen gebouwen op de afbeelding, met duidelijke schaduwpartijen. Dit onderdeel van het tracé staat in lichtblauw aangeduid. Daar bevinden zich enkele boorputten met bijbehorende leidingen en bekabeling, riolering en afvoerleidingen naar een infiltratieput. Deze moeten gevrijwaard blijven. Dit westelijke gebouw (genaamd H-blok) behoort toe aan het provinciebestuur maar wordt autonoom verwarmd en gekoeld. Dit gebouw zal daarom geen onderdeel uitmaken van het warmtenet zoals voorgesteld door Veolia.
 • Het Provinciehuis is een gedeelde eigendom van de provinciale, Vlaamse en federale overheid. Dit betekent dat zelfs indien de provinciale bestuurslaag zou verdwijnen, de bezetting van het gebouw grotendeels gegarandeerd blijft. Beslissingen aangaande de (verwarmings)installaties worden in consensus genomen. Alle mede-eigenaars zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van een groen warmtenet en staan hier principieel positief tegenover.
 • Cijfers m.b.t. historische verbruiken, verwarmde oppervlaktes e.d. van het Provinciehuis kunnen op verzoek worden aangeleverd. Voor de andere partijen zal dit mogelijk middels een non disclosure agreement of andere afspraken moeten gebeuren.
 • De huidige verwarmingsinstallatie van het Provinciehuis draait op aardgas en is aan vervanging toe. Het traject voor verdere studie en ontwikkeling van het warmtenet staat daardoor onder enige tijdsdruk.

Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk 60 dagen na publicatie van de kennisgeving via de nieuwsbrief van Warmtenetwerk Vlaanderen aanmelden met een concreet plan van aanpak. Uit dat plan van aanpak moet blijken dat een eerste ruwe haalbaarheidsstudie kan afgerond worden tegen 1 januari 2024, met een doorkijk op uiteindelijke realisatie van het warmtenet ten laatste op 1 juni 2025.

Meer info

David Michiels
coördinator klimaatbeleid
e-mail: david.michiels@limburg.be
tel.: 011 23 83 32

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
 • Start
 • Leven
 • Klimaat
 • Aanvraag van VEOLIA NV tot ontwikkeling van een warmtenet omgeving Provinciehuis Hasselt