De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Drieledige opdracht

De werking van de monumentenwacht is drieledig.

 1. Inspecteren
  Twee- à driejaarlijks of op vraag van de eigenaar/beheerder worden het object en zijn interieur geïnspecteerd door een team bouwkundigen en/of een team interieur.
  Het object en de waardevolle interieurelementen worden grondig en systematisch onderzocht op grote en kleine gebreken. Indien nodig voert Monumentenwacht enkele kleine acute herstellingswerken uit.
 2. Rapporteren
  Na de inspectie stelt Monumentenwacht een overzichtelijk verslag op waarin de gebreken en mogelijke oorzaken en gevolgen worden toegelicht.
  Verder worden ook aanbevelingen gegeven naar instandhouding, onderhoud en bereikbaarheid.
  Het rapport vormt voor de eigenaar/beheerder een leidraad om onderhoudswerken, eventueel gefaseerd, uit te (laten) voeren.
  Voor beschermd erfgoed kan het rapport de basis vormen voor de aanvraag van een (eventuele) onderhoudspremie of het opstarten van een restauratiedossier.
 3. Sensibiliseren
  Monumentenwacht wil aanzetten tot onderhoud en voorkomen van aftakeling van de objecten door

Deze aanpak leidt op lange termijn naar het behoud van het originele en naar lagere restauratiekosten zodat de investering voor de eigenaar/beheerder én voor de subsidiërende overheden beperkt blijft.

Contactgegevens dienst