De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Beschermingen

Het PCCE houdt voor de provincie Limburg het "Register voor beschermde monumenten en landschappen" bij. Dit register bevat alle beschermingsdossiers met een afschrift van het officiële beschermingsbesluit en de resultaten van het voorafgaand onderzoek naar de voorgeschiedenis en de waarden van het object.

Deze dossiers zijn steeds, na afspraak, raadpleegbaar. Contacteer onze beschermingsconsulent.

Beschermingsdossiers worden door de Vlaamse Overheid opgestart nadat onderzoek heeft uitgewezen dat een object of site een meerwaarde geeft aan een leefomgeving. Het gaat dan om elementen die ons een inzicht geven in een verleden leven, van onze verre of meer recente voorouders. Zij illustreren mee de menselijke ontwikkeling en helpen verklaren waarom de dingen vandaag zijn zoals ze zijn. Dikwijls geven zij een eigen identiteit aan een kleine of grotere leefgemeenschap, waardoor zij zich onderscheiden van anderen.

Wanneer een element voor bescherming wordt voorgesteld aan de verantwoordelijke minister, komt het eerst op een zogenaamde "Ontwerp van lijst" te staan. Vervolgens krijgen de eigenaars, erfpachthouders, opstalhouders en vruchtgebruikers de kans een gemotiveerd bezwaar tegen de bescherming in te dienen.

De betrokken instanties (gemeente, provincie, diensten ruimtelijke ordening, ...) krijgen de kans om te onderzoeken of de omschreven meerwaarden kloppen en kunnen een advies uitbrengen bij de minister.

Voor de provincie Limburg bereidt het PCCE, in opdracht van de deputatie, het advies voor.

Contactgegevens dienst

Onroerend Erfgoed, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 75
fax 011 23 81 11
e-mail pcce@limburg.be
http://www.limburg.be/pcce

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.