De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Groendaken als wapen tegen de klimaatverandering

De Huisdokter adviseert bij de aanleg van groendaken

Groendaken bieden talloze voordelen. Bij hittegolven zorgen ze voor de nodige verkoeling, maar ze halen ook fijnstof en CO₂ uit de lucht. Bovendien hebben ze een belangrijke positieve impact op ons mentaal welbevinden. Toch twijfelen veel mensen nog om hun dak te vergroenen of weten ze niet waar ze terecht kunnen voor informatie. Daar brengen de Huisdokters van Dubolimburg verandering in. Deze specialisten geven onafhankelijke en deskundige informatie over de aanleg en het onderhoud. Provincie Limburg ondersteunt de gemeentebesturen bij hun communicatie en lanceert een goed onderbouwde website waar je als burger alle praktische info vindt.

De laatste jaren zorgen extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte, hittegolven en wateroverlast voor grote uitdagingen.

“Provincie Limburg wil via de gemeentebesturen inwoners stimuleren om hun woning klimaatbestendiger te maken door hun gevel of dak te vergroenen”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Klimaat. “We bieden de gemeentebesturen communicatiemateriaal en een website aan om hen hierbij te helpen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor inwoners om advies in te winnen van de Huisdokter. Dat is een specialist die aan huis komt om advies te geven over hoe je je woning kunt verduurzamen, waarbij hij of zij kijkt naar vergroening, het waterhuishouden en het energetische aspect.”

Groendaken voor verkoeling

Een groendak biedt heel wat voordelen. Je helpt de bijen, vlinders en vogels in de buurt. Je buffert regenwater bij zware regenbuien zodat je de riolering minder belast en het risico op overstromingen nabij je huis verkleint. Bovendien zorgt een groendak voor extra zuurstof en minder fijnstof en CO₂. En op broeierig hete dagen blijft het dankzij de groene laag toch heerlijk koel binnen, waardoor bijvoorbeeld de kosten voor de aanleg van en de energie voor een koelingssysteem niet meer nodig zijn, met minder CO₂-uitstoot als gevolg.

“Uit onderzoek blijkt dat er in Limburg een potentieel is van 35,72 miljoen vierkante meter aan dakoppervlak voor de aanleg van groendaken. Zelfs al wordt dit maar gedeeltelijk aangelegd, dan kan dat in onze steden en verstedelijkte kernen al voor een enorme verkoeling zorgen tijdens hittegolven”, zegt Sabine Hubrechts van UHasselt, die als projectcoördinator van EcoCities inhoudelijk meewerkte aan de actie.

Advies van de Huisdokter

Natuurlijk moet je rekening houden met een aantal factoren voor je een groendak aanlegt. Daarin kun je je laten bijstaan door een professional. “De Huisdokters gaan na of de draagconstructie van je dak de aanleg van een groendak toelaat en welke verdere stappen nodig zijn”, aldus Nanette Huysmans van Dubolimburg, die de werking van de Huisdokters coördineert. “De Huisdokters kijken ter plekke naar je dak, bestuderen de bouwplannen of foto’s van eerdere renovaties en geven zo een eerste advies over de mogelijkheden. Soms kan het nodig zijn om eerst de dakconstructie te verstevigen of het dak te isoleren. Die ingrepen betalen zichzelf terug, want een groendak verlengt de levensduur van je dakdichting.”

“Zonnepanelen op een groendak brengen meer op”, zegt Carmen van Mechelen van PXL. “Dat komt omdat zonnepanelen het beste rendement hebben tot een temperatuur van 25° Celsius. ’s Zomers kan de temperatuur op een gewoon dak gemakkelijk oplopen tot 80° Celsius. Door de verdamping van de planten op een groendak wordt het minder heet en ligt het rendement dus een pak hoger.”

Een verticale tuin

Een groengevel is een andere manier om je woning te vergroenen. Je kunt kiezen voor een groengevel die slechts enkele vierkante meters inneemt of klimplanten kiezen die je volledige gevel bedekken. Gedeputeerde Bert Lambrechts: “Een gevelbedekkende groengevel heeft natuurlijk meer effect dan een kleine tegeltuin, maar alle beetjes helpen om onze Limburgse steden en gemeenten aangenaam en leefbaar te houden, ondanks de toenemende gevolgen van de klimaatverandering.”

Stappenplannen en tips

Op www.limburgsegroendakenengevels.be vind je alle info, inclusief praktische tips over de aanleg en het onderhoud, stappenplannen, plantenlijsten, een overzicht van de premies en leningen en hoe je een Huisdokter voor advies op maat van jouw woning kunt boeken. De inhoud van deze website stoelt op wetenschappelijk onderzoek van Hogeschool PXL en UHasselt binnen de projecten Ecocities en Greenroofs Up!

Infostand op Bouwinnovatie

Van 6 tot en met 15 mei vindt Bouwinnovatie plaats in de Trixxo Arena in Hasselt. Dubolimburg is aanwezig met een infostand waar je advies rond groendaken en andere duurzame maatregelen kunt inwinnen bij één van de Huisdokters.

Partners

Deze actie is een realisatie van de provinciale dienst Milieu en Klimaat, het Provinciaal Natuurcentrum, Centrum Duurzaam Groen, Confederatie Bouw Limburg, Hogeschool PXL, UHasselt, Stebo en Dubolimburg, met ondersteuning van Wonderwalls.

Meer info

www.limburgsegroendakenengevels.be 


Bijkomende informatie

Hoe werkt de Huisdokter?

Inwoners van elke Limburgse gemeente kunnen een Huisdokteradvies aanvragen. Zo’n bezoek kost 50 euro voor inwoners van de partnergemeenten van Dubolimburg en 100 euro voor andere gemeentes. De huisdokter geeft een overzicht van alle vergroeningsmogelijkheden van je woning. Daarbij houdt hij/zij rekening met de aanwezige isolatie, draagkracht en kwaliteit van de constructie en eventuele wensen rond het opvangen en hergebruiken van regenwater. Na de screening van je woning geeft de Huisdokter professioneel advies in een persoonlijk adviesrapport. Daarin staan mogelijke maatregelen en praktische tips en aanbevelingen voor het vergroenen van je woning. Daarnaast ontvangt de woningeigenaar uitgebreide informatie over de uit te voeren werken en eventuele premies of leningen.

Hoe kadert deze actie binnen het provinciaal klimaatbeleid en de gemeentelijke klimaatplannen?

Alle Limburgse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030. De eerste stap, het uitwerken van een klimaatactieplan, is bij de meeste gemeenten genomen. De komende jaren zal de focus dan ook liggen op het uitvoeren van deze plannen.

Om de Limburgse gemeenten hierbij te ondersteunen richtte provincie Limburg, samen met haar partners, een stuurgroep en 6 klimaatwerkgroepen op. Deze hebben als doel om een concreet aanbod uit te werken voor de Limburgse gemeenten.

Vanuit de klimaatwerkgroep “klimaatadaptief en duurzaam bouwen en wonen” wordt, samen met heel wat partners, de actie “Limburgse Groendaken en -gevels” op poten gezet. Het doel is om gemeenten te ondersteunen om hun inwoners aan te moedigen hun woning klimaatrobuuster te maken en zelf het goede voorbeeld te geven bij het gemeentelijk patrimonium. De komende jaren zullen nog heel wat soortgelijke acties en projecten vorm krijgen.

Vanwaar komt de info die de provincie gebruikt?

De onderzoekprojecten Ecocities (link), Green Roofs Up en Wonderwalls.