De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoe moet je een wapen bewaren?

vrijdag, 24 april 2009

Op 24 april 2009 werd een koninklijk besluit tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het vult het koninklijk besluit van 24 april 1997 aan dat reeds veiligheidsvoorwaarden bevatte voor personen die meer dan 30 vergunningsplichtige vuurwapens opslaan.

Veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 1997 is, dat er een getrapt systeem van veiligheidsvoorwaarden wordt ingevoerd voor particulieren. Naarmate een particulier meer wapens bewaart, moet hij aan strengere veiligheidsvoorwaarden voldoen.

De volgende algemene veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden genomen:

 1. de wapens zijn ongeladen
 2. de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard
 3. de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk
 4. de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt
 5. het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard.

Bewaar jij één tot vijf vergunningsplichtige vuurwapens?

Naast de algemene veiligheidsvoorwaarden moet je minstens één van de volgende maatregelen nemen:

 • het aanbrengen van een veiligheidsslot
 • het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel
 • het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

Bewaar jij zes tot tien vergunningsplichtige vuurwapens?

Naast de algemene veiligheidsvoorwaarden moet je de vergunningsplichtige wapens bewaren in een slotvaste en in een uit stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

Bewaar jij elf tot dertig vergunningsplichtige vuurwapens?

Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet je de vergunningsplichtige wapens bewaren in een daarvoor ontworpen wapenkluis. Deze moet gesloten worden met een mechanisme dat enkel kan worden geopend met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten. Ze bevinden zich steeds op een veilige plaats - buiten het bereik van kinderen en derden - waar alleen de eigenaar gemakkelijk toegang tot heeft.

Bewaar jij méér dan dertig vuuwapens?

In dit geval moet je, zoals vroeger, voldoen aan de technische veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het KB (zie tekst van het KB).
OPGELET: om te bepalen onder welke categorie je valt moeten steeds alle vergunningsplichtige vuurwapens die op jouw adres worden opgeslagen in rekening worden gebracht (vb. Indien twee samenwonende personen elk 4 vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, worden er 8 vergunningsplichtige vuurwapens opgeslagen op het adres en val je voor de veiligheidsvoorwaarden onder de categorie "van 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens").

Veiligheidsvoorwaarden bij het tentoonstellen van lange vuurwapens toegestaan voor de jacht

In afwijking van de bovenstaande veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens, mag je als particulier op jouw verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht, tentoonstellen. Hierbij moet je echter enkele voorwaarden naleven:

 • de wapens zijn ongeladen
 • ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel
 • ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen 
 • ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.

Opgelet: deze afwijking geldt enkel voor lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht. Andere vuurwapens kunnen niet genieten van deze afwijking.

Veiligheidsvoorwaarden tijdens het onderhoud van wapens

Tijdens het onderhoud worden vuurwapens binnen de volgende veiligheidsvoorwaarden gehanteerd:

 • het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting gehouden
 • het magazijn of de lader wordt leeggemaakt
 • de trekker wordt alleen overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst.

Veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van de wapens

Je mag als particulier een vergunningsplichtig wapen enkel vervoeren als je de volgende voorwaarden naleeft:

 • het wapen is ongeladen en de vervoerde magazijnen zijn leeg
 • het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel
 • het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of etui 
 • de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een geschikte en slotvaste koffer of etui
 • als het vervoer met de auto gebeurt, worden de koffers of de etuis met het wapen en de munitie vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig;deze bepaling is niet van toepassing op het jachtterrein
 • het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

Wat te doen bij diefstal?

Als je het slachtoffer bent van een diefstal van vuurwapens, losse onderdelen, munitie, registers of documenten met betrekking daartoe, moet je hiervan onmiddellijk aangifte doen bij een politiedienst. Je moet aan deze politiedienst binnen de 48 uur precieze gegevens verstrekken over de aard van de gestolen zaken. Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal.

Contactgegevens dienst

Federale Wapendienst Limburg, Federale Diensten Gouverneur
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 80
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u.

naar het online platform Limburg in cijfers
Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

vrijdag, 31 mei 2024
Reddingshond aan het oefen op autobanden
Vrijdag 31 mei 2024 opende het lang verwachte Rescue Center Vicky & Alexis zijn deuren op de provinciale veiligheidscampus te Genk. Dit professioneel opleidingscentrum voor reddingswerkers,...
maandag, 27 mei 2024
Vrijdag 24 mei hebben 72 agenten uit 11 Limburgse politiezones en de federale Wegpolitie tussen 14 en 22 u. controles gehouden op 10 verschillende locaties in heel Limburg om het fenomeen...
maandag, 19 februari 2024
Veilig naar school
Op maandag 19 februari gaan 150.000 Limburgse kinderen terug naar school na een deugddoende krokusvakantie. Voorbijgaande jaren vond de “Veilig naar school”-actie enkel plaats in september. Vanaf dit...

Provincie Limburg is ook social