De sociale kaart van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel is gratis toegankelijk, werkt over de provinciegrenzen heen en bevat concrete, actuele informatie.

Er is resoluut gekozen voor een sociale kaart die gratis raadpleegbaar is via internet. Dit medium biedt het grote voordeel dat de dagelijkse actualiseringen onmiddellijk zichtbaar zijn voor de gebruiker. Zelf kan de gebruiker online wijzigingen signaleren en wordt hij op die manier bij het onderhoud van dit doorverwijsinstrument betrokken.

De sociale kaart behoort vanaf 1 januari 2018 tot de Vlaamse overheid (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). www.desocialekaart.be blijft bestaan en zal op dezelfde manier verder uitgebouwd worden.