De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Heb je een klacht?

De provincieraad stelde op 15 mei 2019 een reglement vast dat bepaalt welke klachten je kunt indienen en hoe ze behandeld worden.

Download het reglement van de provincieraad i.v.m. de klachtenbehandeling.

Welke klachten?

Je kunt als burger, vereniging of een andere overheid je ontevredenheid uiten door het indienen van een klacht.

Het kan gaan over:

 • de handelingen van de bestuursorganen van de provincie Limburg
 • de handelingen van personeelsleden van de provincie Limburg
 • de handelingen van derden (firma's) die in opdracht van de provincie taken uitvoeren.

Onredelijke klachten, klachten over feiten van meer dan een jaar geleden, klachten waarover een gerechtelijke procedure loopt, klachten over beleidsbeslissingen of klachten die de intrekking of herziening beogen van een genomen beslissing, kunnen niet volgens dit klachtenreglement worden behandeld.

Hoe verloopt de procedure?

Om een onafhankelijke klachtenbehandeling te waarborgen, werd in het bestuur een klachtenbeheerder aangeduid. Hij staat, onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft, in voor de naleving van het klachtenreglement. Hij zorgt ervoor dat iedere klacht op een correcte manier en tijdig wordt behandeld.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een klacht dien je in per brief of e-mail gericht aan de betrokken dienst, contactpersoon of aan de klachtenbeheerder. Je kunt ook gebruik maken van het online klachtenformulier.
 • De klachtenbeheerder registreert je klacht.
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging en de klachtenbeheerder brengt je op de hoogte van de verdere procedure.
 • De leidinggevende van de betrokken dienst of een personeelslid onderzoekt de klacht. Indien hij zelf betrokken is, onderzoekt de provinciegriffier of een aangeduid personeelslid de klacht.
 • Binnen 25 werkdagen vanaf de ontvangst krijg je een antwoord.

Waar kun je terecht met andere klachten/meldingen?

Heb je een klacht over de werking van het gemeente- of stadsbestuur?

 1. In de eerste plaats kun je contact opnemen met het bestuur zelf om je klacht te formuleren:
 • Je kunt hiervoor terecht bij de informatieambtenaar, klachtenbehandelaar of ombudsdienst van het bestuur. De contactgegevens vind je meestal op de website van het bestuur. 
 • Je kunt ook een officiële brief met je klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 1. Krijg je daar geen afdoend antwoord, dan kun je een klacht indienen bij: 

  Agentschap Binnenlands Bestuur
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 70
  1000 Brussel
  tel.: 02 553 40 21
  e-mail: binnenland@vlaanderen.be 

  of via het digitaal klachtenformulier.

Heb je een vraag of melding over een waterloop van 2de categorie gelegen in Limburg?
Je vindt meer informatie via het Meldpunt Water.

Het melden van schade aan de weginfrastructuur in Vlaanderen doe je best via meldpuntwegen.be. Je melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Het melden van problemen op het fietsroutenetwerk in Limburg doe je best rechtstreeks bij het Meldpunt Limburg Fietsparadijs.

Contactgegevens dienst

Griffie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 81 93
e-mail griffie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.