De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2019

Kwartaal 4

Editie verschijnt in het voorjaar van 2020.

Lees de Limburgradar 2019 (vierde kwartaal) in pdf-formaat.

Kwartaal 3

De Limburgse economie kan nu al enkele jaren op rij bijzonder knappe resultaten voorleggen. Het merendeel van de indicatoren in de Limburgradar kent kwartaal na kwartaal een gunstige evolutie. Dat is niet anders in het 3e kwartaal van 2019. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder weten 12 van de 15 indicatoren zich te verbeteren. Bovendien doet Limburg het globaal iets beter dan Vlaanderen, want bij 11 indicatoren is de Limburgse evolutie beter dan die in Vlaanderen. Limburg doet het vooral beter inzake vacatures, omzet, investeringen en toeristische aankomsten en overnachtingen. De evolutie in Vlaanderen is dan weer merkelijk beter dan die in Limburg voor de export en faillissementen.

 • Nadat het aantal starters in 2017 en 2018 al recordhoogtes bereikte, stevenen we ook in 2019 af op een nieuw Limburgs record. In het 3de kwartaal van 2019 telde de provincie bijna 2.000 startende ondernemingen, 15 % meer dan in het 3de kwartaal van 2018. Daar tegenover staat een toename van het aantal faillissementen (+ 24,6 %, een weliswaar sterke procentuele toename wegens kleine aantallen in Limburg). De invoering van de nieuwe insolventiewetgeving en de verstrengde aanpak van spookbedrijven liggen nu al meer dan een jaar mee aan de basis van hogere faillissementscijfers in Limburg en Vlaanderen. Verhoudingsgewijs telt Limburg meer faillissementen dan Vlaanderen bij de bouwbedrijven en bij de kleinere bedrijven met minder dan 10 werknemers.
 • De werkloosheid in Limburg blijft sterk dalen. Gemiddeld waren er in het 3de kwartaal van 2019 5,7 % minder Limburgse niet-werkende werkzoekenden dan in het 3de kwartaal van 2018. Tegelijkertijd nam zowel het aantal ontvangen als openstaande vacatures toe met ruim 19 %. Zowel de werkloosheid als het vacatureaanbod evolueert in Limburg beter dan in Vlaanderen. Door deze evolutie zit de spanningsgraad op een zeer laag niveau. In het 3de kwartaal van 2019 waren er in Limburg gemiddeld 4,3 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature.
 • In de maanden juli, augustus en september 2019 werden in totaal 1.490 vergunningen afgeleverd voor de bouw van een nieuwe woning in Limburg. Voor de renovatie van een woning waren dat er 554. Voor de bouw en renovatie van niet-woongebouwen werden in totaal 280 vergunningen verleend. Al deze aantallen liggen beduidend hoger dan in dezelfde maanden van 2018. Door de afschaffing van de woonbonus en de verstrengde energienormen vanaf begin 2020 zal naar verwachting ook het 4e kwartaal zorgen voor een groot aantal bouwvergunningen, waardoor de orderboekjes in de bouwsector goed gevuld zullen zijn en blijven in 2020.
 • Na een uitstekende lente was Limburg ook in de zomer bijzonder in trek bij toeristen. Onze provincie verwelkomde in totaal 447.000 verblijfstoeristen in de maanden juli, augustus en september 2019, een toename met 7,6 % t.o.v. de zomermaanden 2018. Het toegenomen aantal toeristische aankomsten resulteerde ook in een sterk toegenomen aantal toeristische overnachtingen bij de Limburgse logiesverstrekkers (+ 5,2 %). Het aantal toeristische aankomsten en overnachtingen in Vlaanderen bleef nagenoeg ongewijzigd in de zomer van 2019 t.o.v. 2018.

Lees de Limburgradar 2019 (derde kwartaal) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

De Limburgradar voor het 2de kwartaal van 2019 toont een overwegend gunstig beeld voor de Limburgse economie. 8 van de 13 beschouwde indicatoren wisten zich te verbeteren t.o.v. het 2de kwartaal van 2018. Positieve uitschieter in de Limburgse cijfers is het totale investeringsbedrag van de bedrijven. Ook het Limburgse toerisme presteerde voortreffelijk. Voorts waren er verbeteringen inzake het aantal starters, de export, de omzet, het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal loontrekkenden. De forse stijging van het aantal faillissementen baart zorgen, net als de terugval in het aantal bouwvergunningen.

 • Een stijging van ruim 21 %, daarmee laat het investeringsbedrag van de Limburgse bedrijven de meest gunstige procentuele verbetering optekenen in deze Limburgradar. Bovendien doet Limburg het opvallend beter dan Vlaanderen, waar de investeringen met net geen 4% stegen. Hierdoor is het aandeel van Limburg in de Vlaamse investeringen gestegen tot boven de 10 %, het hoogste aandeel van de afgelopen tien jaar. Ook de export kent terug een sterke groei (+ 7,5 % t.o.v. een jaar eerder), na een iets mindere evolutie in 2018 en begin 2019.
 • Op kwartaalbasis kende het 2de kwartaal van 2019 de laagste gemiddelde werkloosheidsgraad van de laatste 20 jaar (5,73 %). Op maandbasis bleek vooral mei 2019 bijzonder gunstig voor de Limburgse werkloosheid, met de laagste maandelijkse werkloosheidsgraad sinds begin 2000. Van de Limburgse beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar was in mei van dit jaar slechts 5,63 % geregistreerd als niet-werkende werkzoekende. Ter vergelijking, in mei 2015 was dat nog 8,16 %.
 • In de vorige Limburgradar werd reeds aangehaald dat de nieuwe insolventiewetgeving een negatieve invloed heeft op het aantal faillissementen, dat hierdoor de hoogte inging. Ook in het 2de kwartaal van 2019 blijft het aantal faillissementen toenemen. Opvallend is wel dat dit in Limburg (+ 48,7 %) veel sterker het geval is dan in Vlaanderen (+20,9 %). In totaal gingen in Limburg in de maanden april, mei en juni van dit jaar 177 ondernemingen over de kop, 58 meer dan in dezelfde maanden in 2018. Daartegenover staat wel de positieve evolutie van het aantal starters, dat nu al verschillende jaren op rij toeneemt. Ook in het 2de kwartaal van 2019 groeit het aantal starters in Limburg weer met 13,5 % t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2018.
 • Het Limburgse toerisme mocht de afgelopen lente 7 % meer overnachtende gasten ontvangen dan in 2018. Bovendien brachten heel wat toeristen meer dan één nacht door in onze provincie, want ook het aantal toeristische overnachtingen steeg met 6,7 %. Daarmee doet Limburg het zowel inzake aankomsten als overnachtingen beduidend beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Lees de Limburgradar 2019 (tweede kwartaal) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

Ondanks de verzwakte internationale economische conjunctuur, blijft de Limburgse economie relatief goed presteren in het 1ste kwartaal van 2019. Van de 15 indicatoren die in deze Limburgradar de economische prestaties van onze provincie monitoren, scoren 11 indicatoren in het 1ste kwartaal van 2019 beter dan in het 1e kwartaal van 2018. In Vlaanderen zijn er dat 10. Limburg scoort evenwel slechts op 4 indicatoren beter dan Vlaanderen.

 • De indicator die in deze Limburgradar het best scoort, is het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor de bouw en renovatie van niet-woongebouwen. Daartegenover staat een sterke terugval in het aantal bouwvergunningen voor de nieuwbouw van woningen. Die terugval wordt verklaard door de strengere energienormen bij de bouw van een woning vanaf begin 2018. Om hierop te anticiperen hebben veel bouwheren eind 2017 een vergunningsaanvraag ingediend, wat begin 2018 voor een piek zorgde in het aantal goedkeurde bouwvergunningen. Logischerwijze is er een jaar later een terugval. Het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor de renovatie van woningen tenslotte bleef vrij stabiel in Limburg en nam sterk toe in Vlaanderen.
 • Vanaf 1 oktober 2018 is het niet langer nodig om over een attest bedrijfsbeheer te beschikken voor het opstarten van een onderneming. Dat zorgde in het laatste kwartaal van 2018 al voor een sterke toename van het aantal starters en die stijging blijft ook in het 1e kwartaal van 2019 aanhouden. Nagenoeg 2.400 ondernemingen werden in Limburg opgestart in de maanden januari, februari en maart van dit jaar, 12,8 % meer dan in dezelfde maanden in 2018 (Vlaanderen: + 14,3 %). Een andere aanpassing in de wetgeving ligt dan weer aan de basis van het stijgend aantal faillissementen in het laatste kwartaal van 2018 en het 1e kwartaal van 2019. Sinds mei 2018 is immers een nieuwe insolventiewetgeving van kracht waardoor nu ook vzw’s en vrije beroepen failliet kunnen gaan. Samen met een verstrengd opsporingsbeleid rond spookbedrijven leidt dit in het 1ste kwartaal van 2019 tot een toename van het aantal faillissementen in Limburg met 19,6 % en in Vlaanderen met 9,8 % t.o.v. het 1e kwartaal van 2018.
 • Het aantal openstaande vacatures in Limburg is op drie jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook in het 1ste kwartaal van 2019 blijven de Limburgse bedrijven in groten getale op zoek naar geschikte arbeidskrachten. In vergelijking met het 1ste kwartaal van 2018 steeg het aantal ontvangen vacatures in Limburg met 5,1 % en het aantal openstaande vacatures met 14,8 %. Tegelijkertijd telt Limburg steeds minder werklozen. In het 1ste kwartaal van 2019 zijn er in Limburg gemiddeld 25.224 niet-werkende werkzoekenden, 6,2 % minder dan in het 1ste kwartaal van 2018 (Vlaanderen: - 7,8 %).
 • Een opvallende tegenstelling in de Limburgse en Vlaamse resultaten voor het 1ste kwartaal van 2019 doet zich voor bij de export. Terwijl de waarde van de export vanuit Limburg 3 % lager lag dan in het 1ste kwartaal van 2018, steeg de Vlaamse exportwaarde met 7 %. Zo wordt het tegengestelde beeld van 2018 inzake export tussen Limburg en Vlaanderen begin 2019 nog sterk uitvergroot.

Lees de Limburgradar 2019 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social